Gå til indhold

Udviklings- og forskningspulje i regionerne

Fra Udviklings- og Forskningspuljen har du og dine kolleger senest den 1. februar 2023 kunnet søge midler til et udviklings- og forskningsprojekt.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK-21 aftalt en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne:

Vurdering af ansøgninger

Medarbejdere og ledere inden for Sundhedskartellets overenskomstområde på alle regionale arbejdspladser har kunnet søge puljen indtil udgangen af den 1. februar 2023.

Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 112 ansøgninger, som først blev vurderet ud fra, om de opfyldte de administrative krav. De der opfyldte de administrative krav blev vurderet af et nedsat ekspertudvalg. Udvalget tilgodeså ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:

  • udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
  • forbedring af kvaliteten i ydelserne
  • styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
  • styrkelse af videndeling.

Danske Regioner og Sundhedskartellet havde et ønske om, at udviklings- og forskningsprojekterne skulle have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skulle have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 400.000 kr. blev derfor prioriteret. En styregruppen prioriterede til slut, hvilke ansøgninger der helt eller delvis skulle imødekommes ud fra den samlede puljes størrelse. 15 projekter har fået bevilliget penge fra puljen, som udgjorde omkring 10 mio.kr. 

Hvornår får ansøgerne svar?

Ansøgerne fik i april måned svar fra Danske Regioner og Sundhedskartellet i forhold til deres ansøgninger. Midler udbetales i maj måned.

her finder du:

Ansøgningsskema

Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskema. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning.

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema kan downloades nedenfor.

 

Vejledning

Hjælp og support

Har du spørgsmål til ansøgningsproceduren, eller har du brug for hjælp til det elektroniske ansøgningsskema, kan du fremsende på en mail til dortb@regioner.dk.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Dorthe Bentzen,
Administrativ medarbejder
T
M 2164 7546
E dortb@regioner.dk
Portræt af Dorthe Bentzen
Kontakt

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål vedrørende udviklings- og forskningspuljen er du velkommen til at kontakte Mette Langager, Sundhedskartellet, Mel@dsr.dk tlf. 4045 8846 eller Dorthe Bentzen, Danske Regioner, tlf. 2164 7546.

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere