Gå til indhold

Digitalisering og teknologi

Udviklings- og forskningspuljen støtter udviklings- og forskningsprojekter, som har fokus på nye muligheder som digitalisering og teknologi giver i forhold til opgaveløsningen i sundhedsvæsenet.

Udvikling og implementering af digitale sundhedsløsninger kan eksempelvis føre til bedre muligheder for forebyggelse og kvalitet i diagnosticering og behandlingen og mindske ulighed i sundhed. Digitale og teknologiske løsninger kan også bidrage til nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet ved at stille specialistviden fra hospitalerne til rådighed for praksissektor og kommuner. Borgerne efterspørger også endnu bedre mulighed for digital kontakt med sundhedsvæsenet, og digitale løsninger kan give styrkede muligheder for at borgerne i højere grad tager ansvar for egen sundhed.

Undersøgelser og erfaringer viser, at brug af teknologier kan gavne diagnosticering og behandlingen af patienter og nogle steder frigive tid til at løse andre opgaver. Det er væsentligt, at udvikling og implementering af teknologi og digitale sundhedsløsninger fører til bedre muligheder for diagnosticering, forebyggelse og kvalitet i behandlingen. Digitale løsninger kan også styrke og bidrage med nye muligheder for borgerens kontakt med sundhedsvæsenet.

Der er derfor behov for mere forskning og viden om, hvordan digitale og teknologiske løsninger kan bidrage til bedre diagnostik, behandling og pleje af patienter, samt viden om hvilke muligheder og udfordringer det giver for sundhedsprofessionelle, der skal implementere og arbejde med ny teknologi.