Gå til indhold

Sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb

Udviklings- og forskningspuljen støtter udviklings- og forskningsprojekter, som har fokus på, hvordan sundhedsprofessionelle kan understøtte et helhedsorienteret og sammenhængende patientforløb, og medvirke til at forebygge og fremme en sundere livsstil herunder for sårbare og mennesker med psykiske lidelser.

Sundhedsprofessionelle møder på tværs af specialer i sundhedsvæsnet patienter med mange sygdomme, herunder sårbare og mennesker med psykiske lidelser. Disse patienter kan være særligt udfordret på deres sundhed og have brug for særlig omsorg. Der kan være  tale om patienter, der oplever stigma og tabu i forbindelse med deres situation. Det forudsætter en særlig opmærksomhed på sårbare patienter og patienter med psykiske lidelser, og på hvordan et specialiseret sundhedsvæsen understøtter et helhedsorienteret patientforløb, som medvirker til at forebygge og fremme en sundere livsstil.

Der er behov for forskning og viden om sammenhængende patientforløb, der kan styrke faglig udvikling, styrke helhedsorienterede patientforløb, der fremmer en sundere livsstil, virker forbyggende og mindsker genindlæggelser, herunder for sårbare og patienter  med psykiske lidelser.