Gå til indhold

DSS Årsmøde 2021

Er et sundhedsvæsen i dag ikke mere end høj faglig kvalitet og høj patientsikkerhed? Patienter og borgere skal med rette kunne forvente et tidssvarende serviceniveau. Hvor er dilemmaerne?

Årsmødet i DSS centrerede om temaet servicekultur. 

Kan man overhovedet adskille den faglige kvalitet forstået som behandling, undersøgelse, pleje og rehabilitering fra alt det, der ligger uden om den snævert definerede behandling? Fx kommunikation, fysiske rammer, kost, rengøring og nem adgang. Og er patientoplevelsen en indikator for vores succes? 

Tid og sted: 8.-10. september, Svendborg