Gå til indhold

Lancering af manifest for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

Onsdag den 18. april 2018 lancerer Tænketank for brugerinddragelse sit manifest for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. På programmet er der bla. oplæg om tilblivelsen af manifestet og oplæg om hvordan manifesteret tænkes at kunne komme ud og virke i sundhedsvæsenet.

Tænketank for brugerinddragelse blev etableret i 2016 af Danske Patienter i samarbejde med KL og Danske Regioner med midler fra Sundhedsstyrelsen.

Tænketanken bestod af seks ekspertgrupper med i alt 140 klinikere, ledere og kvalitetskonsulenter fra det kommunale og regionale sundhedsvæsen, samt forskere, brugerrepræsentanter og repræsentanter fra sundhedsuddannelserne. Der er udarbejdet et ”manifest” som det primære håndgribelige output af arbejdet i Tænketanken. Manifestet er et holdningspapir, der opridser de indsatsområder, som de seks ekspertgrupper i Tænketanken ser som de vigtigste for at styrke brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen.

 

Målgruppen:

Målgruppen er primært Tænketankens medlemmer, der vil få mulighed for at få fremlagt manifestet og drøfte det fælles resultat.

Herudover inviteres beslutningstagere og ledere fra det øverste niveau i sundhedsvæsenet, herunder kommunale sundhedsdirektører, hospitalsdirektører, dekaner og andre ledere fra sundhedsuddannelser, ledere af forskningsinstitutioner og lignende, som kan bidrage til at bære manifestets budskaber ud i sundhedsvæsenet.

Øvrige inviterede er formand og næstformand for Folketingets sundheds- og uddannelsesudvalg, repræsentanter for patientforeninger og faglige selskaber, samt formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg. KL udpeger deres repræsentant efter konstituering af de nye fagudvalg i marts.

Flemming Møller Mortensen (sundhedsordfører S) og Jane Heitmann (sundhedsordfører V) er de formelle værter for lanceringen.

 

Tid og sted:

Onsdag d. 8. marts 2018 kl.13.00-16.00

Fællessalen på Christiansborg

1281 København K

 

Se det fulde program her

 

Kontaktperson i Danske Regioner: Martin Bredgaard Sørensen mbs@regioner.dk