Gå til indhold

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning

Den 17.-18. november 2016 på Comwell Aarhus

Danmark har et stort udvalg af kliniske registre og databaser inden for det sundhedsvidenskabelige område. Nogle af de vigtigste er Landspatientregistret, Cancerregistret, Fødselsregistret og Lægemiddeldatabasen. De senere år har der været stigende interesse for brug af parakliniske data, indsamlet som en del af hverdagens kliniske praksis i hele sundhedsvæsenet. Én type parakliniske data er de biokemiske rutineblodprøvesvar, også kaldet LABKA-data. Erfaringen med anvendelsen af LABKA-data er dog sparsom, og LABKA-data har andre muligheder og begrænsninger, som man bør være opmærksom på ved brug i forskning. 

Derfor udbyder PROCRIN nu dette 2-dages kursus i registerforskning med anvendelse af LABKA-data. Underviserne er epidemiologer med interesse i klinisk biokemi og klinisk biokemikere med interesse i epidemiologi. Vi ønsker at give deltagerne viden om:
• Danske registres og databasers anvendelse i forskning.
• Hvad er egentlig et godt blodprøvesvar, og hvorfor er det vigtigt i forskning?
• Blodprøvesvar i registerform – potentiale og udfordringer.
• Input fra erfarne forskere til egne projekter i master class på anden kursusdag.

Forberedelse/forudsætninger for deltagelse:
- Før kurset: kursusdeltagerne bedes sende et kort abstract (max. 1 A4 side) om ét projekt med fokus på kliniske blodprøvedata. Det kan både være et konkret projekt
eller en ide til et potentielt projekt.
- Dag 1: Basalt kendskab til forskningsmetode og studiedesigns forventes af kursusdeltagerne. Foreslået litteratur til inspiration (se liste). Ikke en forudsætning for deltagelse, men forslag som kan hjælpe især dem med begrænset erfaring med registerforskning.
- Dag 2: Kursusdeltagerne skal forberede 5-10 minutters oplæg til master class om samme påtænkte projekt som beskrevet i det fremsendte abstract, hvor kliniske blodprøvedata skal være i fokus. Alle projekter vil blive diskuteret i mindre grupper, hvor erfarne forskere, én epidemiolog og én klinisk biokemiker, vil lede diskussionen.

Tid og sted: Den 17.-18. november 2016 på Comwell Aarhus.

Målgruppe: Læger på alle anciennitetstrin, med interesse i brug af kliniske blodprøvesvar i forskning.

Pris: Kurset er fuldt finansieret af PROCRIN og er gratis for deltagerne.

Program: Læs mere i vedhæftede dokument, som indeholder kursusbeskrivelse, program og litteratur.

Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle-princippet og skal ske via dette link: http://goo.gl/forms/7qYxXe8XI6XnGsHS2 Få ledige pladser!

Kontakt: Spørgsmål kan rettes til Helle Vester via procrin@clin.au.dk eller 8716 8223.

 

Læs mere: Kursusbeskrivelse, program og litteratur (pdf)