Gå til indhold

KONFERENCE

Digital Råstofkonference

Danske Regioner, Dansk Industri, Danske Råstoffer og kommunerne Kalundborg, Roskilde og Sorøs digitale konference om, hvordan skaber vi en mere ansvarlig råstofforsyning i Danmark? Tirsdag den 26. januar fra kl. 9-12

Forbruget af råstoffer i Danmark er et af de højeste i Europa målt per indbygger. Materialer som sand, grus og sten indgår i byggematerialer, og i fundamenterne til veje, havne og bygninger. Selvom vi stadig har råstoffer til rådighed i Danmark, er der mange konflikter forbundet med at indvinde dem. Både på kort og på langt sigt, lokalt, regionalt og nationalt. Derfor er der brug for politiske initiativer målrettet de udfordringer, vi har på råstofområdet i Danmark.

På konferencen tager vi fat på de mange problematikker, der er omkring råstofindvinding i Danmark. Både i forhold til sikre en bedre udnyttelse og genanvendelse af f.eks. sand, grus og sten, men også i forhold til de påvirkninger råstofindvindingen kan have på de områder, hvor råstofferne indvindes. Undervejs på konferencen får vi både faglige og politiske indspark til, hvordan råstofområdet kan gøres mere bæredygtig i fremtiden.

Konferencen afsluttes med en paneldebat mellem relevante ordførerskaber inden for miljø, klima, transport og erhverv på tværs af politiske partier. Panelet skal drøfte rammerne for planlægning og anvendelse af vores fælles råstofressourcer i fremtiden.

Tid og sted: Tirsdag den 26.januar 2021 kl. 09.00 - 12.00 online.