Gå til indhold

Rasmus Enemark

Medarbejder Rasmus Enemark
Chefrådgiver
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
Lokale 321
Arbejdsområder:

Generel økonomi, herunder bl.a.:

  • Lønstatistik
  • Lønanalyse
  • Nyhedsbrev Nyt om Løn
  • Reguleringsordning
  • Udmøntningsgaranti
  • Det særlige beregningsgrundlag (SBG)
  • Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik (DST)
  • bestyrelsen for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Overenskomst for administrations- og IT-personale m.fl.

Overenskomst for lægesekretærer

Overenskomster for socialrådgivere

Overenskomst for grafisk beskæftiget personale

Lønjusteringsaftale, herunder lønninger for ansatte i regionerne

Aftale om lønberegning/lønfradrag

Aftale om gennemsnitsløngaranti

Statistik for lokale lønforhandlinger

 Lokal løndannelse - Ny løn, generelt

 Aftale om resultatløn

Aftale om Decentral løn

Aftale vedrørende lønstatistik for lokale lønforhandlinger

Den Regionale Kompetencefond

Kontakt med datacentralerne - KMD og SD (Silkeborg Data)