Gå til indhold

Høring om metoder for vurdering af medicin

Danske Regioner sender nu forslag om metoder for medicinvurdering til høring hos interessenter. Måneden ud er der mulighed for at afgive svar på de metoder, der kan tænkes anvendt i Medicinrådet, der begynder sit arbejde i 2017.

Danske Regioner vil sikre størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om Medicinrådets arbejde, såvel nu som senere, og derfor er forslaget sendt til høring hos de organisationer, der bliver en del af det kommende råd.

Oplægget til metoder kan være med til at sikre systematisk og ensartet vurdering af den medicin, som det kommende Medicinråd skal vurdere.

Medicinrådets formål er at sikre hurtig og ensartet ibrugtagning af ny medicin på tværs af regioner og sygehuse.

Danske Regioner ser nu frem til, at modtage interessenternes høringssvar i løbet af oktober.

Om Medicinrådet

Medicinrådet er et uafhængigt og rådgivende råd, som bygger videre på det arbejde, som hidtil er foregået i Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS).

Medicinrådet udsteder anbefalinger og vejledninger, som regionerne herefter hver især implementerer. Medicinrådet kommer derfor ikke til at træffe afgørelser, men fungerer alene som et rådgivende råd for regionerne.

Medicinrådets beslutning, om hvorvidt et nyt lægemiddel skal tages i brug, vil ske på baggrund af en samlet vurdering af lægemidlets kliniske merværdi, en omkostningsanalyse og resultatet af Amgros' prisforhandling.

 

Læs mere:

relaterede nyheder

Læs mere