Gå til indhold

Forskning

Søg penge til forskning fra Regionernes Medicin- og Behandlingspulje

Igen i år er det muligt at søge om midler fra Regionernes Medicin- og Behandlingspulje. Puljen støtter uafhængig regional forskning til gavn for patienterne.

Regionerne har siden 2014 støttet den uafhængige forskning gennem Regionernes Medicin- og Behandlingspulje. Der er nu igen åbent for ansøgninger til regionernes pulje, der i år udgør 10 millioner kroner. Puljen uddeles i efteråret 2024 til de bedste forskningsprojekter.

Hovedformålet med puljen er at støtte virksomhedsuafhængige fællesregionale projekter, der kan sikre et mere rationelt forbrug. Det kan fx være undersøgelser af, om dyre behandlinger kan erstattes af billigere behandlinger med samme effekt. 

 

- Vi har brug for den uafhængige forskning, der sætter fokus på områder, som ikke altid har lægemiddelindustriens opmærksomhed. Den uafhængige forskning er til gavn for patienterne og den bidrager til, at vi får mest mulig sundhed for pengene, siger Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.  

Gennem de uafhængige projekter får regionerne fælles redskaber, der kan bruges til at målrette behandlingen. Det kan eksempelvis være at finde frem til den mest effektive medicin, til en mere hensigtsmæssig dosis eller til et kortere eller længere behandlingsforløb til gavn for patienterne.

Et eksempel på et tidligere fællesregionalt forskningsprojekt, der har modtaget bevilling fra puljen, er OPTIMAL – Individualiseret dosistitrering af biologisk behandling til svær astma. Projektet undersøger, om doseringen af biologisk behandling kan tilpasses til den enkelte patients behov på det givne tidspunkt. I projektet undersøges det desuden, om patienter, der har opnået god sygdomskontrol, kan klare sig med færre behandlinger og dermed mindre medicin, hvilket på sigt kan være en fordel for patienterne og spare sundhedsvæsenet for unødige udgifter.

Det er muligt for regionalt ansatte at søge om midler fra Regionernes Medicin- og Behandlingspulje fra den 3. april 2024. 

Læs mere om Regionernes Medicin- og Behandlingspulje og procedure for ansøgning:

Ansøg her: 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller på pressekontakt@regioner.dk. 

Fakta

Om puljen

Puljen støtter følgende type uafhængige forsøg:

  • Uafhængige randomiserede kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med eksisterende billigere standardbehandling.
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for nogle patientgrupper at stoppe med lægemiddelbehandling, fordi behandlingen ikke længere har effekt.
  • Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler afprøves. Fx lavere dosis, større interval mellem dosering eller kortere behandlingsvarighed.
  • Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de initiale kliniske afprøvninger. Fx leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, svært psykotiske, multisyge.
  • Uafhængige forsøg, hvor kombination af samtidigt brug af flere lægemidler undersøges (fx kombination af mere end 2- 3 lægemidler).
  • Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om lægemiddelvirksomheders beskrivelse af effekt og bivirkninger er retvisende.
  • Uafhængige forsøg, hvor teknologiske interventioner testes over for rationel brug af ressourcer. 
  • Det er et krav, at projekterne er fællesregionale.
Relaterede nyheder

Læs mere