Gå til indhold

Coronavirus/COVID-19

Samlet strategi og prioritering for anvendelsen af den mobile kviktest-kapacitet på plads

Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL er på et møde torsdag blevet enige om strategien for, hvordan den mobile kviktestkapacitet aktuelt skal prioriteres.

Prioriteringen indebærer, at plejecentre de næste 14 dage er hovedprioriteten for kviktest. I den periode testes plejecentre som udgangspunkt med kviktest de dage, hvor der ikke PCR-testes. Det betyder også, at der de kommende uger vil være tilsvarende mindre kapacitet til at teste eksempelvis daginstitutioner med mobile enheder.

Men der vil fortsat være noget kapacitet, der kan benyttes på bl.a. pædagogiske institutioner. Og når plejecentrene efter planen er vaccinationsdækket, vil mere mobil kapacitet kunne anvendes til blandt andet de sociale institutioner og daginstitutioner.

Strategien er udarbejdet med henblik på at sikre, at den mobile kviktestkapacitet, som pr. 1 februar 2021 vil være på op til 60.000 daglige tests, udnyttes bedst muligt i forhold til at forhindre smitteudbrud, bryde smittekæder og beskytte særligt udsatte befolkningsgrupper.

Justitsminister Nick Hækkerup:
- I lyset af at vi nu – heldigvis – bruger langt mere af vores testkapacitet, har der i kommunerne været en stærk efterspørgsel efter en klar strategi og prioritering i testaktiviteten. En sådan har vi nu udformet i fællesskab mellem de statslige myndigheder, kommunerne og regionerne. Den betyder, at vi i de kommende uger kommer til at fokusere vores indsats på plejecentrene. Når vaccinerne har fuld effekt på plejecentrene, skal kapaciteten i højere grad bruges på andre velfærdsinstitutioner, hvor medarbejderne har tæt kontakt til borgere. Vi vil også i den kommende tid fastholde opmærksomheden på at få udbredt kviktest, for det er et godt værktøj til at få brudt smittekæderne.

Kviktest skal supplere den i forvejen åbne og brede PCR-testindsats i regi af TestCenter Danmark. Kviktests styrke er bl.a., at de giver svar på meget kort tid. Det gør det muligt at bryde flere smittekæder, når kviktest bruges rigtigt.

KL’s formand Jacob Bundsgaard:
- Kommunerne har efterlyst en prioritering af testkapaciteten, og derfor er vi glade for, at vi nu har noget at gå efter. Det er afgørende, at medarbejdere og borgere kan føle sig trygge, og at vi passer godt på de mest udsatte borgere. Nu vil vi intensivere testarbejdet på plejehjemmene frem til, at vaccinationerne virker fuldt ud. Og herefter vil vi så kunne brede kviktest ud til flere medarbejdere.

Selvom man gør, hvad man kan for at udnytte kapaciteten til det yderste – også om et par uger – vil der dog ikke være udkørende testkapacitet til alle. Derfor vil de faste testcentre fortsat være et centralt element i teststrategien, også når det handler om at teste medarbejdere i kommunale institutioner og på andre arbejdspladser.

Konkret er der i tilknytning til strategien udarbejdet en arbejdsdeling. Den indebærer, at hver kommune får en kvote kviktest, og at pågældende region skal meddele kommunernes kvoter til leverandørerne. Leverandørerne skal så forestå leveringen af de udmeldte kvoter til kommunerne. Og kommunerne og leverandørerne aftaler direkte de konkrete institutioner og ruter, der skal køres i hver kommune.

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner:
- Vi har sikret kapacitet til fortsat at teste i alt 100.000 om dagen med kviktest, så danskerne nemt kan blive testet. Især for at opnå større tryghed for dem, der går på arbejde hver dag og udsætter sig selv for en betydelig smitterisiko – mange af dem for at passe og pleje andre. Hovedparten af kviktest-stederne er nu mobile, så de kan komme ud, hvor der er brug for dem. Med kapacitet til 60.000 mobile tests hver dag kan vi komme ud og hjælpe til med at bryde smittekæderne.

Fakta

  • Der er nu efter drøftelse mellem KL, Danske Regioner og de statslige myndigheder formuleret en samlet strategi og prioritering for anvendelsen af den mobile kvikkapacitet.
  • Når strategien fra første halvdel af næste uge (uge 5) er rullet ud, vil plejecentre de første 14 dage have hovedprioritet.
  • I den periode testes plejecentre som udgangspunkt med antigentest de dage, hvor der ikke pcr-testes. Dette forventes i denne periode lægge beslag på langt størstedelen af den mobile kapacitet.
  • Omfanget af testningen på plejecentre vil blive reduceret parallelt med, at plejecentrene vaccinationsdækkes.
  • I det omfang der ud over plejecentrene er ledige mobile test til rådighed, skal disse gå til de sociale institutioner og dernæst til daginstitutioner mv.
  • Det betyder også, at der de kommende uger vil være tilsvarende mindre kapacitet til at teste eksempelvis daginstitutioner med mobile enheder.
  • Parallelt med, at plejecentrene vaccinationsdækkes, frigøres yderligere testkapacitet til andre formål.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere