Gå til indhold

Innovationsboard

Regionernes Innovationsboard skal sætte skub på og strukturere indsatsen med at få udbredt de bedste innovative løsninger fra ét hospital til flere.

Regionerne er hele tiden optagede af at udvikle sundhedsvæsenet og sikre, at danskerne får den bedst mulige behandling, og at sundhedsvæsenet forvaltes så effektivt som muligt.

Med den rivende udvikling sundhedsvæsenet står i, kræver det udvikling og ibrugtagning af nye innovative løsninger. Det kan være nye teknologier, metoder eller optimerede arbejdsgange. Ofte udvikles de smarte løsninger lokalt på et hospital, hvor man arbejder med en konkret udfordring. Og når noget virker rigtig godt på ét hospital, vil det ofte også virke på andre hospitaler, hvor det kan være til gavn for personale og patienter.

De gode løsninger bliver også allerede spredt. Eksempelvis blev erfaringerne med at udbrede internetbaseret psykiatrisk hjælp først afprøvet i Region Syddanmark og senere udbredt til resten af landet. Netop den form for udbredelse sætter Innovationsboardet mere tempo på ved at styrke og strukturere indsatsen.

 

Innovationsboardet peger løbende på nye løsninger, f.eks. nyt apparatur, robotter eller andet, som har vist sig at virke. På den måde kan regionerne i højere grad lære af hinanden og sikre udbredelsen af de meste relevante løsninger.

Mange innovative løsninger er udarbejdet i samarbejde med private aktører. En løbende god dialog er vigtig, og de er derfor inviteret med i arbejdet.

Som formand for boardet er udpeget Peter Høngaard Andersen, som senest har stået i spidsen for Innovationsfonden og tidligere har en karriere bag sig i medicinalbranchen. Boardet er tværfagligt sammensat med to repræsentanter fra hver af de fem regioner samt repræsentanter fra erhvervslivet i form af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Medicoindustrien.

Se mere om sammensætningen og boardets arbejde her: