Gå til indhold

OK-21

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) forhandler overenskomster og aftaler på vegne af landets 5 regioner. I alt forhandles over 100 overenskomster og aftaler.

Parterne udvekslede krav den 15. december 2020. Du kan finde kravene her i sektionen, ligesom du senere vil kunne se de indgåede forlig og aftaler på de forskellige områder.

Der er op til forhandlingerne i 2021 aftalt fælles spilleregler med Forhandlingsfællesskabet. Formålet med spillereglerne er, at skabe grundlag for mindre konfliktfyldte forhandlingsforløb og styrke mulighederne for indgåelse af aftaler, der med fokus på den regionale opgaveløsning og de ansatte – er med til at skabe udvikling og fortsat sikre attraktive arbejdspladser. 

Du kan læse mere om de fælles spilleregler med Forhandlingsfællesskabet her:

Som ved tidligere overenskomstforhandlinger er der med Forhandlingsfællesskabet aftalt en køreplansaftale. Aftalen omfatter blandt andet datoerne for afvikling af de generelle forhandlinger og organisationsforhandlingerne. 

Du kan læse køreplansaftalen OK-21 her:

Fakta OK-21

Følgende kan du finde fakta om de regionalt ansatte.

Du kan læse faktaark vedrørende det regionale arbejdsmarked her:

Tal er baseret på udtræk fra det særlige beregningsgrundlag SBG-21 udarbejdet af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) til brug for overenskomstforhandlingerne 2021.

Hvem forhandler

Danske Regioner varetager de fem regioners interesser som arbejdsgivere og er således regionernes arbejdsgiverorganisation. Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) står for forhandlingerne med de faglige organisationer om nye aftaler og overenskomster.

Den politiske forhandlingsdelegation for de regionale arbejdsgivere består ved OK-21 af Anders Kühnau og Bo Libergren, der er henholdsvis formand og næstformand for RLTN.

Anders Kühnau og Bo Libergren er ligeledes henholdsvis formand og næstformand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg.

Danske Regioner er sekretariat for RLTN.

På medarbejdersiden forhandles aftalerne og overenskomsterne af en række organisationer. Der forhandles overenskomster og aftaler med ca. 30 organisationer på det regionale arbejdsmarked. Forhandlingerne om generelle temaer og aftaler, som går på tværs af alle organisationerne, bliver forhandlet med Forhandlingsfællesskabet.

RLTN forhandler med organisationerne om løn- og ansættelsesforhold for ansatte på regionernes sygehuse, sociale institutioner, regionshuse mv.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Emma Lindegaard, presserådgiver 

Mobilnr.: 21199862. Mail: eli@regioner.dk

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Rikke Margrethe Friis,
Forhandlingsdirektør
T
M 2917 0271
E rmf@regioner.dk
Billede af Rikke
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ole Lund Jensen,
Forhandlingschef
T
M 2172 8197
E olj@regioner.dk
Billede af Ole Lund Jensen
Relaterede nyheder

Læs mere: