Gå til indhold

Høring af bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelserne om gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr

Danske Regioner opfordrer i høringssvaret til, at metoden til inddeling af virksomheder genovervejes. Konkret kan der overvejes undtagelsesbestemmelser, således der indføres gebyrfritagelse for non-kommercielle produkter som fx PRO-skemaer (”patient reported outcomes”). De foreslåede justeringer i Lægemiddelstyrelsens gebyrstruktur i relation til medicinsk udstyr vil således kunne føre til, at en region fremover vil skulle betale meget markante beløb i situationer, hvor regionen står bag udviklingen af konkrete PRO-skemaer til egen intern brug.

Regionernes brug af PRO-løsninger vil med stor sandsynlighed vokse de kommende år. Det vil ske i takt med regionernes styrkede fokus på inddra-gelse af patienter, sammenhæng i og omstilling af sundhedsvæsenet. I den forbindelse har regionerne et selvstændigt behov for at der løbende udvikles valide og brugbare PRO-løsninger, der kan anvendes på specifikke patientområder.

Læs hele høringssvaret her.