Gå til indhold

Høringssvar til bekendtgørelse om indhentelse af børneattester i hjemmeplejen

Sundheds- og Ældreministeriet har den 23. november 2018 fremsendt bekendtgørelse om indhentelse af børneattester i hjemmeplejen i økonomisk høring. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar.