Gå til indhold

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse vedr. arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Undervisningsministeriet har den 21. april 2017 fremsendt udkast til bekendtgørelsesændring vedrørende "Bekendtgørelsen om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Danske Regioner har afgivet høringssvar.

Læs Danske Regioners høringssvar: