Gå til indhold

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og forældelsesloven (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager m aktindsigt m.v.) - j.nr. 2021-7610-0012

Justitsministeriet har ved brev af 7. juli 2022 anmodet Danske Regioner om bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og forældelsesloven (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager m aktindsigt m.v.)