Gå til indhold

Høring vedr. ændring af bekendtgørelse om klima-lavbundsprojekter

Danske Regioner har 4. november 2021 modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder (klima-lavbundsprojekter) med henblik på genopretning af naturlig hydrologi. Danske Regioner kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger til udkastet.

Danske Regioner mener, at klimapotentiale, defineret som et projekts potentiale til at opnå en væsentlig CO2-reduktion, har et uhensigtsmæssigt snævert fokus på CO2-reduktion, der ikke medtager kriterier om multifunktionalitet. Et projekts klimapotentiale bør også tænke udtagning af kulstofrige lavbundsjorde ind i andre hensyn, herunder f.eks. klimatilpasning og naturplanlægning. Dette særligt set i lyset af bekendtgørelsens formål om at genoprette naturlig hydrologi.

Danske Regioner mener i øvrigt, at det er centralt, at regionerne har mulighed for at tage initiativ til og ansøge om projekter. Det bør ske i et samarbejde med kommunerne og være med til at sikre synergier og merværdier på tværs af kommuner. Den regionale rolle er vigtig for, at projekterne vurderes i en større sammenhængende geografi og for at understøtte en jordfordelingsproces i Danmark, som er effektiv.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: