Gå til indhold

Høringssvar til bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter, journal nr. 2018-7556.

Danske Regioner har fået udkast til bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter (2018) i høring. Foreningen har ingen indholdsmæssige bemærkninger til bekendtgørelsen.

Foreningen vurderer endvidere, at bekendtgørelsen ikke vil få økonomiske konsekvenser for regionerne, jf. det udvidede totalbalanceprincip (DUT).

Læs hele høringssvaret her

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.