Gå til indhold

Høringssvar til bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper

Danske Regioner kvitterer for muligheden for at komme med bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om oprettelse af lokale aktionsgrupper.

Danske Regioner finder det positivt, at kommunalbestyrelser og regionsråd kan udpege medlemmer af LAG-bestyrelser, og at de lokale udviklingsstrategier sendes i høring hos de regioner og kommuner, som dækker den lokale aktionsgruppes geografiske område.

Danske Regioner henviser i øvrigt til de bemærkninger, som indsendes fra de enkelte regioner, som desværre ikke er nævnt på høringslisten.

 

Venlig hilsen

Lone Vingtoft

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: