Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Danske Regioner har fået bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i høring den 19. november 2018. Bekendtgørelsen er en konsekvens af den fremsatte erhvervsfremmelov, hvorefter de regionale vækstfora og vækstforumsekretariater nedlægges, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres.

Danske Regioner finder, at forslag til lov om erhvervsfremme er udtryk for en uhensigtsmæssig centralisering af indsatsen for at skabe decentral vækst og udvikling, og at det som følge vil blive sværere at få erhvervsfremmemidler og EU’s strukturfondsmidler ud at arbejde i hele Danmark. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil mangle det nødvendige lokale og regionale kendskab til de særlige udfordringer, styrker og potentialer, som er karakteristiske for de forskellige dele af Danmark. Centraliseringen vil medføre, at det politiske ansvar for den decentrale erhvervsfremmeindsats samles hos markant færre personer, hvoraf et mindretal er demokratisk valgte, og hvor afstanden til de berørte borgere og virksomheder bliver markant større.

Læs hele Danske Regioners høringssvar: