Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen mv.

Danske Regioner har fået udkast til bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i høring.

Danske Regioner noterer sig, at beføjelser, der i henhold til loven er tillagt erhvervsministeren, henlægges til Erhvervsstyrelsen.

Danske Regioner noterer sig i øvrigt §2 stk. 2, hvori det hjemles, at afgørelser, der træffes af regionerne som administrationsmyndighed, kan indbringes for Erhvervsstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål.

Danske Regioner ser i den anledning frem til de værktøjer og uddannelsesaktiviteter, som Erhvervsstyrelsen stiller til rådighed for den regionale administration af 20 procent af midlerne i Socialfonden Plus-programmet.

Venlig hilsen
Lotte Holten

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: