Gå til indhold

Høring af udkast til vejledning om lov om miljøvurdering

Miljøministeriet har sendt udkast til vejledninger om lov om miljøvurdering i offentlig høring

Danske Regioner har kun en enkelt bemærkning til vejledning om lov om miljøvurdering af konkrete projekter:

Det fremgår af forordet s.2, at: ”Med denne vejledning bortfalder Miljøministeriets gældende vejledning nr. 9339 af 12. marts 2009 om VVM i planloven, bortset fra afsnittet om fortolkningen af udvalgte projekttyper på lovens bilag 1 og 2.

Vi finder det hensigtsmæssigt at indføje dette afsnit direkte i den nye vejledning, både for at man ikke skal sammenholde to vejledninger, og for at der ikke kan opstå tvivl om hvilket afsnit, der er tale om. Vi har ikke bemærkninger til vejledningen om miljøvurdering af planer og programmer.

Læs Høringssvaret her: Høringssvar vedr. vejledning til miljøvurderingsloven (pdf)