Gå til indhold

Høringssvar vedrørende bredbåndspuljen

Danske Regioners har afgivet høringssvar vedrørende modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til en bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd. Danske Regioner finder generelt, at puljen bør anvendes til etablering af bredbånd i områder, der ikke kan dækkes af markedet.

En velfungerende mobil- og bredbåndsinfrastruktur er en afgørende forudsætning for vækst og regional udvikling. Bosætning, etablering af nye virksomheder, turismeerhvervet, effektiv præhospital behandling og meget mere er afhængigt af hurtige bredbåndsforbindelser.

Det ses også af, at alle regioner i de nye regionale vækst- og udviklingsstrategier har sat ambitiøse mål for mobil- og bredbåndsdækning 100/30 Mbit down og up-load i 2020.

Danske Regioner finder generelt, at puljen bør anvendes til etablering af bredbånd i områder, der ikke kan dækkes af markedet, f.eks.

  • Tyndt befolkede områder med stor erhvervsmæssig betydning
  • Små samfund, hvor kundegrundlaget er for spinkelt/spredt til, at markedet dækker området af sig selv og
  • Enkeltboliger og -virksomheder der ligger langt fra den etablerede infrastruktur, og ligger mere eller mindre alene.

Læs hele høringssvaret her.

Vision

Bredbånd og mobildækning i hele Danmark

Regionerne arbejder for, at alle danskere har ordentlig internetadgang. Det er en nødvendig forudsætning for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder i alle dele landet og dermed for at skabe vækst og arbejdspladser i yderområderne af Danmark.