Gå til indhold

Høringssvar vedrørende forslag om ny klimalov

Danske Regioner støtter regeringens forslag til klimalov og vil gerne bidrage

Danske Regioner bakker op om regeringens målsætning om en CO2-reduktion og ser endvidere værdifuldt indhold i forslaget til en klimalov for at kunne nå målsætningen. I den forbindelse ønsker Danske Regioner at dele deres erfaring med at facilitere samarbejde på tværs, videndeling, partnerskaber, borgerinddragelse og innovation for at finde gode løsninger til at nå målene.

Læs det supplerende høringssvar her.