Gå til indhold

Høring om certificeringsordning for fremmedsprogs-tolk

Danske Regioner modtog den 9. juli 2018 høring over udkast til lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.

Danske Regioner kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar.

Høringssvaret afgives med forbehold for drøftelse i Danske Regioners bestyrelse på møde den 30. august 2018.
Danske Regioner har i forbindelse med udarbejdelsen af høringssvaret ind-hentet bemærkninger fra de fem regioner.

Overordnede bemærkninger
Danske Regioner finder det positivt, at der indføres en certificeringsordning for fremmedsprogstolke. Det er afgørende, at sundhedspersonale og patien-ter forstår hinanden, og det vurderes, at en certificeringsordning kan med-virke til at højne kvaliteten af tolkningen i sundhedsvæsnet.

Læs hele høringssvaret her: Høring om certificeringsordning for fremmedsprogstolk