Gå til indhold

Høringssvar til Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge m.v.

Sundheds- og Ældreministeriet har den 9. februar 2018 fremsendt Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren til høring. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar.