Gå til indhold

Høringssvar til forslag til Lov om Den Sociale Investeringsfond

Danske Regioner har den 29. juni 2018 modtaget høring over udkast til forslag til lov om Den Sociale Investeringsfond.

Danske Regioner støtter intentionen med Den Sociale Investeringsfond, som er at opnå bedre og tidligere forebyggende indsatser på de større velfærdsområder. Danske Regioner ser et positivt potentiale i, at Den Sociale Investeringsfond kan skabe rammer for nye partnerskaber mellem den offentlige, private og frivillige sektor ved at tiltrække ny kapital til investeringer i nye, helhedsorienterede sociale investeringsprogrammer.

 

Læs hele høringssvaret her.