Gå til indhold

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven (ressourcereglen)

Svar på høring over udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven (begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeningssager, udvidelse af lægemiddelskadeordningen ved nød- og beredskabssituationer m.v.)

Danske Regioner har modtaget høring over udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven (begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeningssager, udvidelse af lægemiddelskadeordningen ved nød- og beredskabssituationer m.v.). Høringen er opdelt i 3 dele:

  1. Begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger og tilbud om screening for livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft efter sundhedsloven
  2. Klage- og erstatningssager vedrørende specialtandlæger
  3. Udvidelse af erstatningsordninger for nød- og beredskabslægemidler

 

Læs hele høringssvaret her:  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven (ressourcereglen)