Gå til indhold

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love

Danske Regioner har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love.

Nedenfor kan du finde hele høringssvaret.