Gå til indhold

3 milliarder kroner til regional vækst og beskæftigelse fra EU

Med EU i ryggen styrkes de regionale vækstforas indsats for at skabe vækst og jobs i hele Danmark. EU-Kommissionen har netop godkendt to programmer, der skal øge den regionale vækst, beskæftigelse og produktivitet, særligt i små og mellemstore virksomheder

De to danske strukturfondsprogrammer, der hver får 1,5 milliarder kroner fra EU’s Regionalfond og Socialfond, er netop blevet godkendt. Pengene skal bruges i årene 2014-2020.

De regionale vækstfora får årligt ca. 350 millioner kroner. De skal blandt andet investeres i styrket innovation i små og mellemstore virksomheder, iværksætteri og uddannelse. Alt sammen med henblik på at øge væksten, konkurrenceevnen og beskæftigelsen.

- Jeg glæder mig over, at EU har godkendt de to danske programmer som de første i Europa. Det betyder, at vi i regionerne hurtigt kan få midlerne ud at arbejde. De udgør en vigtig brik i vækstforaenes indsats for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udnytte deres vækstpotentiale, siger Anne V. Kristensen, formand for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU.

Vækstforaenes indsats målrettes i forhold til hvert enkel regions særlige styrker og udviklingsbehov. EU-midlerne skal også bidrage til at skabe flere arbejdspladser og en mere kvalificeret arbejdsstyrke.

- Manglen på kvalificeret arbejdskraft truer med at svække det økonomiske opsving. Der er brug for øgede kompetencer hos medarbejderne, men behovet er forskelligt fra region til region. Med EU-midlerne bliver det muligt at skræddersy indsatsen inden for erhvervsuddannelser og efteruddannelse til virksomhedernes behov, fremhæver Anne V. Kristensen.

Fakta
De regionale vækstfora, som består af repræsentanter for erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, lønmodtagerorganisationer, kommuner og regionen, prioriterer EU-midlerne ud fra regionale strategier for vækst og udvikling. Midlerne bliver typisk bevilget til regionale operatører, fx væksthuse eller uddannelsesinstitutioner, der iværksætter programmer, som virksomheder deltager i.

EU-midler til investeringer i regional vækst og beskæftigelse. Regionalfonden og Socialfonden

Regionalfondsprogrammet fokuserer på fire overordnede prioriteter:

 • Øge antallet af innovative SMV'er
 • Øge antallet af vækst-SMV'er
 • Forbedre energi- og ressourceeffektivitet i SMV'er
 • Reducere energiforbrug i byer med over 30.000 indbyggere


Nogle af de forventede resultater af regionalfondsindsatsen
:

 • 1.900 virksomheder der har samarbejdet med videninstitutioner
 • Investeringer i 6.800 SMV'er
 • 700 nye vækstvirksomheder
 • 2.700 jobs
 • 800 virksomheder, der har deltaget i samarbejdsprojekter om innovation

Socialfondsprogrammet fokuserer på fire overordnede prioriteter:

 • Erhvervsuddannelse og videregående uddannelser
 • Iværksætterkultur og jobskabelse
 • Inklusion gennem uddannelse og beskæftigelse
 • Grænseoverskridende mobilitet

Nogle af de forventede resultater af socialfondsindsatsen:

 • 10.000 deltager i iværksætteruddannelsesprojekter
 • 10.000 deltager i rådgivningsprojekter
 • 35.000 deltagere, der forbedrer deltagernes kompetencer og muligheder i forhold til job
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anne V. Kristensen,
Formand for Udvalget for Regional Udvikling og EU, regionsrådsmedlem Venstre Region Midtjylland
T 29 42 33 04
M 29 42 33 04
E anne.kristensen@rr.rm.dk
Kontakt

Hvis du vil vide mere