Gå til indhold

Færre børn og unge venter længe på udredning og behandling i psykiatrien

Nye tal viser, at regionerne er godt i gang med at ruste sig til, at de nye patientrettigheder i psykiatrien træder kraft 1. september. I 1. kvartal er aktiviteten fortsat med at stige i både børne- og ungdomspsykiatrien- og voksenpsykiatrien. Aldrig har så få børn og unge ventet mere end to måneder på udredning og behandling.

De seneste ventetalsopgørelser i børne- og ungdomspsykiatrien viser, at stadig færre venter længe. Selvom antallet der venter på udredning/ behandling kun er faldet fra 2.062 til 1.906 siden 1. april sidste år til 1. april i år, så er andelen, der venter over to måneder faldet fra 21 procent til 15 procent. Dermed har andelen af børn, der venter længe aldrig været lavere.

Til sammenligning er antallet af voksne på venteliste steget fra 6.054 til 6.417 siden 1. april sidste år til 1. april i år. Det er en stigning på 6 procent. Samtidig er andelen, der venter over to måneder steget fra 22 procent til 24 procent.

I regionernes indsats for at kunne indfri de nye patientrettigheder og udrede borgerne indenfor to måneder fra 1. september og indenfor én måned fra 1. september næste år bliver det afgørende, at aktiviteten i psykiatrien fortsætter med stige. Det skyldes blandt andet, at der stadig henvises flere og flere patienter. I børne- ungdomspsykiatrien blev der alene i 1. kvartal 2014 henvist 13 procent flere patienter end i 4. kvartal 2013. I voksenpsykiatrien var der tale om 6 procent flere henvisninger mellem de to kvartaler.

Antallet af ambulante besøg, både i børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien, er nu steget kontinuerligt siden 2009.  Den seneste opgørelse for 1. kvartal 2014 viser en stigning i antal besøg på knap 6.000 sammenlignet med samme kvartal sidste år, og 3.000 flere end fjerde kvartal 2013. Det svarer til stigninger på henholdsvis 16 og 7 procent

I voksenpsykiatrien drejer det sig til sammenligning med fjerde kvartal 2013 om 34.000 flere ambulante besøg, og knap 45.000 flere end første kvartal af 2013. Det svarer til stigninger på 20 og 15 procent.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Marie Bussey Rask,
Seniorkonsulent Center for styring, økonomi og sammenhæng
T 3529 8242
M 3139 5567
E mbk@regioner.dk
Silhouette portræt
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver Center for Sundhed og Sociale indsatser
T 3529 8212
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
Billede af Mikkel Lambach