Gå til indhold

Forslag til taxameterreformen er et skridt i den rigtige retning - men ikke nok

Regeringen vil med forslag til finanslov for 2015 øremærke midler til skoler med mange frafaldstruede elever og til skoler i yderområder. Men flere penge øger ikke skolernes samarbejde om at sikre kvalitet i og udbud af uddannelser. Der er behov for nye løsninger, mener Danske Regioner

Der vil i år 2020 være mere end 16.000 færre unge 16-19 årige end i dag. Danske Regioner frygter, at ungdomsuddannelserne især i yderområderne risikerer at forsvinde, når antallet af unge daler.

Adgang til uddannelse og valgmuligheder inden for en rimelig transportafstand er væsentligt for uddannelsesniveauet og udviklingen i et landområde, viser en række undersøgelser. Derfor er der behov for nye løsninger, der giver de unge valgmuligheder, når de skal vælge en ungdomsuddannelse.

- Udfordringerne er så store, at vi bliver nødt til at tænke nyt, hvis vi skal tættere på at indfri 95 procentmålsætningen. Det er tvingende nødvendigt, at vi arbejder sammen om at give de unge i yderområder muligheder for at få en ungdomsuddannelse. Der kan indføres forsøg med kollegier, campus, et egentligt etableringstilskud til nye udbud i yderområder, udbredelse af digitale læringsformer, bedre transportforbindelser osv. Alternativet er, at de unge fraflytter området eller slet ikke får en ungdomsuddannelse, siger Anne V. Kristensen, formand for Udvalget for Regional Udvikling og EU i Danske Regioner.

På Djursland har man etableret campus ”VidenDjurs”, som er en samlokalisering af erhvervsrettede gymnasier og erhvervsuddannelser. Campussen har specialiseret sig inden for spil og IT, som oplever en stigende søgning fra hele landet. Det er muligt at bo på campus, lærerne og skolerne samarbejder på tværs om f.eks. innovation, IT-projekter og iværksætteri.

Stærkere incitamenter til at samarbejde
Produktivitetskommissionen og tænketanken CEVEA peger på, at der ikke er tilstrækkelige incitamenter til at samarbejde mellem skolerne i dag, og der er ikke tiltag i finansloven, der ændrer ved dette forhold.

- Vi foreslår at etablere forpligtende samarbejder mellem erhvervsuddannelserne, hvor man koordinerer udbud af uddannelser, den praktikpladsopsøgende indsats mv. og udvikler kvaliteten, i stil med de samarbejder, der foregår på det almengymnasiale område. Formålet er at styrke samarbejdet om at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet samt at øge tilgængeligheden til uddannelserne, siger Anne V. Kristensen.

FAKTA om finanslovsforslaget for 2015
200 millioner kroner afsættes til socialt taxameter
16 millioner kroner yderligere i udkantstilskud - så der i alt afsættes 70 millioner kroner til indsatsen
Der overføres 60 millioner kroner fra gymnasier til erhvervsuddannelserne