Gå til indhold

Ny aftale giver mere sundhed for pengene

Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået en 3-årig aftale om speciallægehjælp. Den nye aftale sikrer, at der indføres sammenhængende patientforløb og skabes rum til at regionerne kan tilpasse udredning og behandling til de konkrete behov indenfor psykiatrien til gavn for patienterne

Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn er nået til enighed om en ny overenskomst for speciallægehjælp. I et konstruktivt forhandlingsforløb er parterne nået frem til en model, som giver regionerne loft over udgifterne og samtidig sikrer en væsentlig produktivitetsstigning over de næste tre år. Ydermere tilgodeser aftalen det fælles ønske om, at den løbende faglige udvikling på sundhedsområdet skal afspejles i speciallægepraksis via en hurtig og smidig implementeringsproces.

Chefforhandleren for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau, er tilfreds med aftalen:

- Speciallægerne har været med til at indgå en rigtig fornuftig aftale. Det er utrolig positivt, at speciallægerne medvirker til at løfte de udfordringer, vi har, især inden for psykiatrien. Samtidig har speciallægerne været villige til at følge med de effektiviseringskrav, der gælder for hele sundhedsvæsenet. For mig er det bevis for, at speciallægerne medvirker til at levere mere sundhed for pengene og udvikling af sektoren.

Parterne har endvidere aftalt en gennemgribende modernisering af psykiatrien. Det betyder, at der indføres optimerede patientforløb og bedre integration mellem sygehusene og de praktiserende speciallæger.

Anders Kühnau mener, at det fornuftige resultat især skyldes speciallægernes engagement:

- Speciallægerne har været indstillet på at gå ind i svære drøftelser om produktivitetsstigninger og effektivisering. Det viser for mig, at vi har en speciallægesektor, der i den grad tager opgaven alvorligt og spiller med for at nå vores fælles mål. Dernæst har speciallægerne sendt et helt klart signal om, at vi kan stole på, at der fortsat leveres kvalitet og effektivitet i sektoren. Det er for mig meget positivt og sender et signal om, at vi har en stærk samarbejdspartner i speciallægerne.

Aftalen træder i kraft den 1. april 2015 og løber i tre år.

Læs mere
Aftale om fornyelse af Overenskomst om speciallægehjælp mellem RLTN og FAS (pdf)