Gå til indhold

Nyt forskningsprogram skal styrke kvaliteten i sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet og forskningsverdenen skal de kommende to år samarbejde om at forbedre sundhedsvæsenet til glæde for den enkelte patient.

Med en bevilling på ca. 50 millioner kroner har Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden i fællesskab valgt efter fagfællevurdering at støtte et toårigt forskningsprogram, der har til formål at styrke kvaliteten i sundhedsvæsenet gennem forskning.

Forskningsprogrammet, der har fået navnet ’Program for Clinical Research Infrastructure’ (PROCRIN), vil give aktører fra sundhedsvæsenet og forskningsverdenen mulighed for at samarbejde om den kliniske forskning og dermed forbedre behandlingen af patienterne. Det skal ske ved at samarbejde om forskning i sundhedsdata.

PROCRIN består af fem delprogrammer med følgende delprogramansvarlige
Professor Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet (videnskabelige leder af programmet)

Professor Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet

Direktør Paul Daniel Bartels, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Afdelingschef Poul Erik Hansen, Statens Serum Institut

Professor Lars Pedersen, Aarhus Universitet

Derudover er de fire klinisk epidemiologiske funktioner ved universitetshospitalerne i Glostrup, Odense, Aalborg og Aarhus en integreret del af programmet.

Programstart er planlagt til den 1. januar 2015. Danske Regioner er bevillingshaver for det samlede program. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er formand for styregruppen, der også tæller Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Regioner, DAK-E og Lægevidenskabelige Selskaber.