Gå til indhold

OPP-regler står i vejen for effektivisering

Dansk erhverv og Danske Regioner lægger med et nyt forslag op til, at det skal være langt nemmere at realisere OPP-projekter, når der er en god business case. Det vil give bedre mulighed for effektivisering og investering i ny teknologi

Det offentlige skal have langt bedre mulighed for at realisere projekter, der kan sikre effektivisering og investering i ny teknologi. Det kræver en modernisering af reglerne for OPP - offentlige-private partnerskaber. Derfor foreslår erhvervsorganisationen Dansk Erhverv og Danske Regioner nu, at regionerne får mulighed for at tænke i totaløkonomiske løsninger, når der er en solid business case.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, siger:

- Der er behov for  bedre rammer for offentlig-privat samarbejde, så det bliver lettere at opsætte vores  store velfærdsudfordringer til nye vækstmuligheder for virksomhederne. I regionerne kan vi se en række områder, hvor der kan være fordele i at samarbejde med virksomhederne i nye og mere langsigtede partnerskaber. Det kan f.eks. være inden for indkøb af større pakker af medicinsk udstyr, apparatur og velfærdsteknologi, hvor partnerskaber kan bidrage til at forny og forbedre vores behandlingstilbud til borgerne.

I erhvervsorganisationen Dansk Erhverv ønsker man, at den offentlige sektor kan køre længere på literen. Det skal blandt andet ske ved offentlige-private partnerskaber, men det kræver, at reglerne i regionerne løsnes:
 
- Borgernes forventninger til den offentlige sektor vokser, og der er brug for, at den offentlige sektor bliver bedre og mere effektiv. Derfor skal reglerne være mere fleksible. I dag spænder de ben for de gode idéer, selv i tilfælde hvor der er en velbeskrevet business case, der kan sikre mere effektive og innovative løsninger. Det har vi pligt til at gøre anderledes, siger direktør Christian T. Ingemann.
 
Behov for at modernisere reglerne
Konkret foreslår Danske Regioner og Dansk Erhverv, at det offentlige skal fritages fra reglerne om deponering, når der er en business case, der sikrer at investeringen kan tjenes hjem gennem mere effektive driftsformer. Deponeringsreglerne sidestiller et OPP med lånoptagning, og det betyder, at f.eks. en region up front skal deponere et beløb svarende til investeringen. En modernisering af reglerne vil gøre det lettere at realisere langsigtede partnerskaber, hvor der er dokumentation for væsentlige effektivitets-, kvalitets- og energiforbedringer.

Dansk Erhverv er fortaler for mere offentligt-privat samarbejde som en metode til at forene effektiviseringer og kvalitetsforbedringer.
 
- Det kræver omtanke og omhu, og selv om OPP ikke altid er den bedste løsning, så skal vi realisere den gode business case, når vi ser den, f.eks. ved indkøb af scannere, apparatur og velfærdsteknologi generelt, siger Christian T. Ingemann, Dansk Erhverv.