Gå til indhold

Overenskomstkrav med patienten i centrum

Regionerne og de faglige organisationer har udvekslet krav til overenskomsterne, og dermed er OK-15 på det regionale område skudt i gang


Som arbejdsgiver for over 136.000 ansatte, fortrinsvist på sundhedsområdet, ønsker regionerne at bruge overenskomstforhandlingerne til også fremadrettet at sikre kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet.

Derfor vil regionerne have fokus på at indgå aftaler, som sætter patienternes behov i centrum. Det betyder blandt andet, at patienten og behandlingsforløbet skal være udgangs- og omdrejningspunkt for arbejdstidsreglerne, og at rammerne for tværfagligt samarbejde skal være endnu bedre.

For at understøtte udviklingen i sundhedsvæsenet med flere patienter ønsker regionerne samtidig at understøtte en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, hvor der er fokus på effektive arbejdsgange, optimal anvendelse af personalets tid samt incitamenter, der sikrer kvalitet og effektiv drift.

Regionernes politiske forhandlingsdelegation ledes af Anders Kühnau, som er formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg.