Gå til indhold

Præcisering af DR's oplysninger i historie om øjenlægers ventetid

Danske Regioner og FAPS ønsker at præcisere oplysninger i forbindelse med DR’s historie om øjenlægers ventetid

Danske Regioner og FAPS, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, ønsker at præcisere oplysninger i forbindelse med DR’s historie om øjenlægers ventetid. Det drejer sig dels om fejlagtige oplysninger om formålet med den økonomiramme, der er aftalt i speciallægernes overenskomst. Dels om fejlagtige oplysninger om udviklingen i antal behandlede patienter i øjenlægepraksis.

Formålet med økonomiramme
Der er på DR's hjemmeside sket en sammenblanding af formålet med det, der kaldes knækgrænser i speciallægernes overenskomst og formålet med det aftalte økonomiloft/økonomirammen.

Formanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Anders Kühnau, har til DR1 forklaret, at:
– Knækgrænserne er en form for mængderabat, en form for stordriftsfordel. Det skal vi også have andel i fra regionernes side.

Denne udtalelse fremstod imidlertid tirsdag morgen fejlagtigt på DR’s hjemmeside, som om den vedrører spørgsmålet om overholdelse af økonomirammen. Formålet med den aftalte økonomiramme er ikke, at regionerne skal opnå en mængderabat – den rabat får regionerne via knækgrænserne. Formålet med økonomirammen er derimod at sikre en kollektiv udgiftsstyring på speciallæge-området, så de regionale budgetter kan overholdes.

Udviklingen i antal behandlede patienter
Danske Regioner og FAPS har årligt fulgt udviklingen i antal behandlede patienter i øjenlægepraksis i forhold til 2010, som er udgangsåret for økonomiprotokollatet. Der er målt på antallet af patienter, der er behandlet, altså antal 1. konsultationer. Som det fremgår i tabellen nedenfor, er der i perioden sket en stigning i antal behandlede patienter i øjenlægepraksis:
 
Behandlingen af flere patienter er sket på trods af et mindre fald i antallet af øjenlæger. Hver øjenlæge har i 2013 behandlet 263 flere patienter end i 2010. Danske Regioner og FAPS finder det positivt, at det samtidig er lykkedes at afkorte længden af de enkelte patientforløb, hvilket har været medvirkende til, at det har været muligt at behandle flere patienter.