Gå til indhold

RADS anbefaler ikke-registreret lægemiddel som førstevalg til igangsætning af fødsler

Af hensyn til de fødende kvinder og de ufødte børn har RADS besluttet at anbefale lægemidler, der ikke er registreret i Danmark

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har på sit seneste møde godkendt en behandlingsvejledning, som omhandler en bestemt type af lægemiddel, der bruges ved igangsætning af fødsler. Anbefalingen er principiel, da det lægemiddel ”misoprostol”, der i vejledningen anbefales som førstevalg, endnu ikke er registret i Danmark og derfor skal gives på baggrund af udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

Jørgen Schøler Kristensen, formand for RADS, har følgende kommentar til anbefalingen:

- Vi er godt klar over, at det måske umiddelbart kan virke kontroversielt at anbefale et lægemiddel, som ikke er registreret i Danmark. Anbefalingen skal da også ses i lyset af, at det er et fuldstændig enigt fagudvalg med landets førende læger, som ønsker at bruge misoprostol tablet. Og det er der faktisk rigtig gode grunde til, da misoprostol er klart bedre for den fødende kvinde og for det ufødte barn. Misoprostol resulterer i færre kejsersnit, færre tilfælde af for kraftig påvirkning af livmoderen, og færre børn der er svækket (Apgar-score) end ved alternativerne. Vi bakker derfor med RADS' anbefaling op om, at de pågældende kvinder og ufødte børn naturligvis skal have den bedste og mest sikre behandling.

RADS vil nu tage kontakt til Sundhedsstyrelsen for at finde en løsning, så alle fødende kvinder får mulighed for at få udleveret misoprostol, indtil lægemidlet også markedsføres i Danmark.

Biosimilære lægemidler anbefales
På mødet godkendte RADS også en vejledning for de såkaldte G-CSF præparater til behandling af tilstande med unormale niveauer af visse dele af blodet, de såkaldte hvide blodlegemer. En sådan tilstand kan f.eks. udvikles i forbindelse med behandling af kræft. Med anbefalingen anbefales biosimilære lægemidler som første valg på linje med originalpræparatet.

Jørgen Schøler Kristensen knytter følgende bemærkning til anbefalingen:

- Lægemiddelvirksomhederne prøver løbende at stille spørgsmålstegn ved kvaliteten af de biosimilære lægemidler. For mig er det derfor positivt, at vores læger forholder sig til fakta og anbefaler de biosimilære lægemidler på linje med originalpræparaterne, når disse lægemidler er nøjagtigt lige så gode for patienterne, Hermed vil der være mulighed for på baggrund af den faglige anbefaling at opnå bedre priser. Populært sagt så opnår vi med anbefalingen mere sundhed for pengene.

RADS godkendte endvidere behandlingsvejledninger for organtransplantation og medicinsk behandling af myelomatose, som er en alvorlig kræftsygdom i knoglemarven. Alle de godkendte vejledninger vil blive offentliggjort på Danske Regioners hjemmeside snarest muligt.

Samtidig besluttede RADS, at man har behov for at drøfte enkelte spørgsmål med fagudvalget for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungekræft og fagudvalget vedrørende biologisk behandling af kroniske betændelsestilstande i mave- tarm systemet, inden vejledningerne kan endeligt godkendes.

På mødet blev det besluttet at nedsætte et fagudvalg vedrørende medicinsk behandling af ADHD. Herudover valgte man at genindkalde fagudvalgene for henholdsvis HIV/AIDS, multipel sklerose og antitrombotisk behandling for at revurdere de gældende behandlingsvejledninger. Revurderingen skal ses i lyset af, at vejledningerne er tre år gamle. RADS' behandlingsvejledninger revurderes typisk hvert tredje år, mens de løbende opdateres, når der for eksempel kommer nye lægemidler.
Endelig blev det besluttet at genindkalde fagudvalgene vedrørende biologisk behandling af hudsygdomme og fagudvalget for antimykotika (svampemidler). Fagudvalgene skal opdatere de eksisterende behandlingsvejledninger, da der er kommet nye lægemidler på markedet.

Yderligere information
Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, dr.med. Hospitalsenheden Horsens
jokris@rm.dk, tlf 20 16 32 01 / 78 42 50 04