Gå til indhold

RADS godkender ny behandlingsvejledning til sklerosepatienter

RADS anbefaler, at nye sklerosepatienter fremover kan sættes i behandling med lægemidlerne Tecfidera eller Aubagio

På møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) i maj måned fremlagde rådets fagudvalg for multipel sklerose et forslag til opdateret behandlingsvejledning med lægemidlet Tecfidera. RADS fandt imidlertid lægemidlets fordele mangelfuldt dokumenteret i vejledningen, og bad derfor fagudvalget besvare en række spørgsmål.

Fagudvalget har nu besvaret spørgsmålene og har samtidig haft en efterfølgende drøftelse med RADS. Her er man i fællesskab blevet enige om at følge fagudvalgets indstilling. Det vil i praksis betyde, at de nye lægemidler Aubagio og Tecfidera på trods af begrænset erfaring vil blive foretrukket som ligeværdige muligheder til nye patienter, samt til patienter som har svært ved at tåle deres hidtidige behandling.

- Der er vigtigt for RADS, at der ikke længere eksisterer usikkerhed om behandlingen af sklerosepatienter. Jeg er derfor også godt tilfreds med, at vi i samarbejde med de læger, som behandler patienterne til hverdag, har fundet en hurtig løsning i sagen. En løsning, som indebærer, at flere patienter på grund af færre bivirkninger ved de nye lægemidler forventes at opnå bedre livskvalitet i form af en sygdomsfri hverdag, siger RADS formand, Jørgen Schøler Kristensen.

RADS behandlingsvejledning og et tilhørende baggrundsnotat kan læses her:

Yderligere information:
Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, dr.med. Hospitalsenheden Horsens
joerkris@rm.dk, tlf. 20 16 32 01 / 78 42 50 04

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Birk Andersen,
Seniorkonsulent Center for Sundhed og Sociale indsatser
T 3529 8270
M 2447 3575
E tad@regioner.dk
Silhouette portræt