Gå til indhold

RADS udarbejder behandlingsvejledning for antibiotika

RADS godkender nye behandlingsvejledninger og bekræfter tidligere beslutning om at biosimilære lægemidler skal anvendes. Samtidig igangsættes omfattende arbejde med udarbejdelse af vejledning for antibiotikaområdet

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har den 27. november 2014 besluttet at nedsætte et fagudvalg, som får til opgave at udarbejde en behandlingsvejledning for hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika i primær- og sekundærsektoren. Beslutningen kommer efter at flere interessenter, herunder planlægningsgruppen for Antibiotikarådet, har fundet det hensigtsmæssig, at RADS påtager sig opgaven.

RADS formand, Jørgen Schøler Kristensen, udtaler:

- Der eksisterer allerede i dag en række antibiotikavejledninger, men vi kan se, at de ikke nødvendigvis efterleves. Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver en kæmpe opgave, måske den største opgave vi har haft, at udarbejde klare retningslinjer, som lægerne reelt kan anvende i deres dagligdag. Når vi så alligevel påtager os opgaven, skyldes det, at vi kan se, at såvel forbruget af antibiotika som antibiotikaresistensen fortsat stiger. Og hvis vi ikke handler nu, kan vi i fremtiden risikere at stå uden behandling af ellers forholdsvis simple infektioner. Og så er vi da også en smule stolte af, at Planlægningsgruppen for Antibiotika har peget på, at det netop er RADS, som kan løfte opgaven.

RADS besluttede endvidere at genindkalde fagudvalget for neuroendokrine tumorer (dvs. kræft der udgår fra de såkaldte neuroendokrine celler i mave- tarm kanalen) og fagudvalget for antimykotika (svampemidler). Herudover blev det besluttet at gennemføre en foranalyse af medicinsk behandling af stofskiftepatienter. På baggrund af foranalysen vil RADS tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en vejledning på området.

RADS godkendte på mødet behandlingsvejledninger på flere terapiområder. Det drejer sig om en vejledning for behandling af ikke små-cellet lungekræft, og opdatering af vejledningerne for behandling af venøs tromboemboli (venøse blodpropper), antipsykotika og antimykotika.

For så vidt angår vejledningen for tromboemboli har RADS bedt fagudvalget om at redegøre for, hvordan patientsikkerheden kan øges ved anvendelse af blodpropforebyggende lægemidler på de enkelte hospitalsafdelinger. Behandlingsvejledning vil blive offentliggjort, når redegørelsen er blevet behandlet af RADS på næste møde den 19. januar 2015.

RADS behandlede på mødet endvidere et udkast til behandlingsvejledning om unipolær depression og astma hos børn. RADS havde enkelte spørgsmål til behandlingsvejledningerne, og de vil blive behandlet igen på RADS næste møde.

Der vil i den kommende tid blive markedsført en række nye biosimilære lægemidler. I første omgang forventes markedsført biosimilært infliximab til behandling af leddegigt, psoriasis og mavetarmsygdomme i første kvartal 2015. I den forbindelse bekræftede RADS sin beslutning fra mødet den 8. maj 2014 om, at biosimilære lægemidler, der er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), skal anvendes på lige fod med originalpræparater med mindre, der er noget sundhedsfagligt til hinder for dette. RADS fagudvalg på de tre terapiområder skal derfor til næste RADS møde vurdere, om der er patienter, der skal tages særligt hensyn til. 

Yderligere information
Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, dr.med. Hospitalsenheden Horsens
jokris@rm.dk, tlf. 20 16 32 01 / 78 42 50 04