Gå til indhold

Regionerne klar til hurtig udredning i psykiatrien

Regionerne melder sig godt forberedt til at ny udredningsret i psykiatrien træder i kraft den 1. september 2014. Fra den dag skal patienter med mistanke om svær psykisk sygdom indenfor to måneder have de undersøgelser, der skal til, for at man kan starte behandlingen eller afkræfte mistanken om sygdom

Fra september 2014 træder patienternes nye ret til hurtig udredning i både børne- og ungepsykiatrien og voksenpsykiatrien i kraft. Med den nye rettighed skal udredningen gennemføres indenfor to måneder, med mindre det af faglige årsager ikke kan lade sig gøre. I Region Sjælland og i Region Syddanmark er man tyvstartet og har indført rettigheden fra 1. januar 2014. Det giver et godt erfaringsgrundlag for de andre regioner.

Vicedirektør Søren Rask Bredkjær fra psykiatrien i Region Sjælland udtaler:

- Vores personale har gjort en stor indsats, og vi har blandt andet afprøvet de nye fælles regionale udredningsforløb i psykiatrien. Vi kan se, at hovedparten af patienterne udredes ved første besøg.

Han suppleres af lægefaglig direktør i Region Syddanmark, Anders Meinert:

- Vores erfaringer er, at hovedparten af patienterne i psykiatrien udredes ved første besøg. Alle vores afdelinger kan tilbyde førstebesøg indenfor fire uger til alle patientgrupper.

Regionerne er godt forberedt til den nye udredningsret. Der er gjort en stor indsats fra personalets side i alle regioner. Det betyder dog ikke, at alle afdelinger landet rundt kan tilbyde førstebesøg indenfor otte uger. Men allerede før retten træder i kraft, er alle regioner i stand til at tilbyde førstebesøg i børne- og ungdomspsykiatrien indenfor otte uger på mindst en af regionens afdelinger. Det viser en gennemgang af venteinfo.dk i starten af august 2013. Vælger patienten imidlertid en anden afdeling, som f.eks. er tættere på patientens bopæl, så kan patienten komme til at vente længere.

Ser man på voksenpsykiatrien, er billedet næsten det samme. Her har Region Nordjylland enkelte områder, hvor ventetiden er oppe på 10 uger. Cheflæge i Region Nordjylland, Morten Kjølbye, siger:

- Vi arbejder målrettet på at være i stand til at tilbyde patienterne udredning indenfor to måneder, når retten træder i kraft. Udover det, så er vi i dialog med et privathospital om at hjælpe.

Erfaret gennemsnitlig ventetid
Udredning psykiatri 2014
Kilde: Landspatientregisteret

Lægefaglig direktør i Region Midtjylland, Per Jørgensen, peger på, at man i Region Midtjylland har haft særligt lange ventetider og samtidig har skullet forberede retten, men at det er lykkedes flot at få systemet tunet ind til rettens ikrafttrædelse:
- Jeg er stolt over, at vi med det udgangspunkt nu er parate til at efterleve den nye lov.

Ifølge Peter Treufeldt, vicedirektør i Region Hovedstaden og formand for regionernes styregruppe for pakkeforløb og udrednings- og behandlingsretten, ser man efter det store forarbejde i regionerne nu frem til, at retten træder i kraft. Udviklingen vil blive fulgt nøje, og viser der sig problemer, kan man hurtigt rette til:

- Vi har i regionerne knoklet for at være godt forberedte til den nye ret, der starter 1. september. Vi har udarbejdet nye udredningspakker, som sikrer, at vi tilbyder patienterne den samme gode udredning landet rundt. Og vi har fælles henvisningsvejledning og målgruppebeskrivelse og gør et stort arbejde for at forberede vores personale. Vi har endvidere været i god dialog med patientforeningerne. Jeg er stolt over, hvor langt vi er kommet, men der skal stadig ske forbedringer. Næste år skal udredningen ske inden for én måned, og vi har stadig et kæmpe arbejde i at forkorte ventetiden for patienterne.


Fakta
Folketinget vedtog i juni 2014 en ændring af sundhedsloven, der giver patienter med psykiske lidelser rettigheder som patienter med fysiske lidelser i forhold til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling.

Rettighederne gælder for børn, unge og voksne med psykisk sygdom og indebærer med virkning fra 1. september 2014 en ret til hurtig udredning inden for to måneder (60 dage). Fra 1. september 2015 ændres retten til hurtig udredning til én måned (30 dage).

Samtidig indebærer de nye rettigheder en differentieret ret til behandling. Det betyder, at patienten har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan tilbyde behandling indenfor fristen. Fristen er på 30 dage i de tilfælde, hvor patienten er alvorlig syg, og 60 dage i tilfælde hvor patienten er mindre alvorligt syg.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lars Oxlund Christoffersen,
Seniorkonsulent/Teamleder, Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T 3529 8176
M 4022 3091
E loc@regioner.dk
Silhouette portræt
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Josefina Hindenburg Krausing,
Chefrådgiver Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T 3529 8391
M 2917 0895
E jkv@regioner.dk
Silhouette portræt