Gå til indhold

Regionerne tager kritik af det Fælles Medicinkort alvorligt

Rigsrevisionen har offentliggjort en beretning om problemerne med at styre, udvikle og implementere it-systemet det Fælles Medicinkort. Beretningen peger på en række kritisable forhold vedrørende styring og implementering. Regionerne har iværksat flere tiltag, som imødekommer kritikken af implementeringen

Regionerne kritiseres primært for ikke at have sikret forudsætningerne for implementeringen af det Fælles Medicinkort.

- Regionerne tager kritikken fra Rigsrevisionen alvorligt. Siden Rigsrevisionens undersøgelsesperiode er der allerede sket markante forbedringer, og regionerne arbejder fortsat benhårdt på at sikre en effektiv implementering, siger Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

I dag er det Fælles Medicinkort taget i brug på alle landets hospitaler og hos de praktiserende læger. I løbet af 2015 vil alle kommuner begynde at anvende det Fælles Medicinkort. Rigsrevisionens beretning giver således ikke et billede af det Fælles Medicinkort, som det ser ud i dag.

Fælles medicinkort kan redde liv
Regionerne har først og fremmest sikret, at der bliver målt på, om medicinkortet anvendes korrekt på de indlagte patienter. Regionerne har i 2014 yderligere implementeret medicinkortet i ambulatorierne og vil også her følge op på, om medicinkortet anvendes korrekt. Et tredje aktuelt fokusområde for regionerne er at sikre opfølgning på undervisningsforløb for medicinkortets brugere.

- Det er vigtigt at understrege, at når det Fælles Medicinkort tages i anvendelse i alle sektorer, styrker det patientsikkerheden yderligere. Det Fælles Medicinkort giver sundhedspersonalet adgang til den enkelte patients medicinstatus med det formål at undgå fejlmedicinering. Systemet sikrer dermed den rigtige medicinering, uanset hvor og hvornår i landet en patient møder sundhedsvæsenet. Det Fælles Medicinkort kan redde liv i en kritisk situation, siger Jens Stenbæk.

Organisering skal være klar fra begyndelsen
Regionerne tilslutter sig fuldt ud Rigsrevisionens anbefalinger om fremadrettet at have en klar ledelsesforankring hos de parter, der bærer gevinster og omkostninger.

- Det Fælles Medicinkort har været det største fællesoffentlige sundheds it-projekt i Danmark nogensinde, og udgifterne såvel som gevinsterne ligger primært i regionerne. Næste gang vi laver et stort sundheds it-projekt, skal vi sørge for den rigtige organisering fra begyndelsen. De parter, der har gevinster og omkostninger, skal lede projektet, siger Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

Regionerne har allerede gode erfaringer med i fællesskab at gennemføre større sundheds-it projekter i regi af Regionernes Sundheds-it. Det er erfaringer, der med fordel kan bringes i spil fremadrettet i projekter, der går på tværs af sundhedsvæsenet.