Gå til indhold

Systematisk kompetenceudvikling skal sikre patienterne en bedre behandling

Danske Regioner og Lægeforeningen er enige om fire principper for systematisk kompetenceudvikling af speciallæger. Principperne skal være med til at sikre, at patienterne altid bliver behandlet af læger, som er klædt på med den nyeste faglige viden

Læger bør være fagligt ajour, så de altid kan give patienterne den bedste behandling. Derfor lancerer Danske Regioner og Lægeforeningen fire principper for, hvordan systematik i efteruddannelsen af speciallæger bør se ud. De fire principper er:

Høj faglighed med afsæt i både sundhedsvæsenets og lægens behov.
Kompetenceudvikling målrettet efter analyse og feedback på klinisk praksis.
Udviklingsplan skal sikre prioriteret kompetenceudvikling.
Forskelligartede læringsaktiviteter skal sikre reel kompetenceudvikling.
- Vi skal løbende sørge for, at speciallægerne har de kompetencer, der gør, at de i samarbejdet med de andre faggrupper i sundhedsvæsenet kan skabe de bedste resultater for patienterne. Den faglige udvikling planlægges i en dialog mellem ledelsen og speciallægen med afsæt i de lokale behov. Her mener jeg, at de fire principper kan være en god tjekliste for den systematiske dialog, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.
 
Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen, glæder sig over de fælles principper.
 
- Erfaringer viser, at mere systematik og målrettet efteruddannelse har en positiv effekt på patientbehandlingen. Med de fire principper vil vi sammen sende et signal om, at læger og arbejdsgivere i et tæt samarbejde lokalt bør sikre, at speciallæger fremover får lige netop den efteruddannelse, som de har brug for. I den sammenhæng er det vigtigt at bruge kliniske data til at afklare, hvilke kompetencer lægerne har brug for at udvikle. 
 
Danske Regioner og Lægeforeningen er enige om, at der rundt om i sundhedsvæsenet er mange gode eksempler på, hvordan kompetenceudviklingen er sat i system. Lokale ledelser og læger opfordres derfor til at sende de gode eksempler ind til Lægeforeningen og Danske Regioner, så andre kan hente inspiration.
 
Læs mere
Fire principper for systematisk kompetenceudvikling (pdf)