Gå til indhold

Udredningsret: Vi er på vej

Vi har leveret mærkbare forbedringer i udredningen af patienterne, men vi erkender, at der skal en ekstra indsats til for at nå målet om at give alle patienter et tilbud om udredning inden for 30 dage

Efter et år, hvor danske patienter har haft ret til at få et tilbud om hurtig udredning, viser et første forsøg på monitorering, at to ud af tre patienter udredes inden for 30 dage.

I Danske Regioner advarer formand Bent Hansen mod at drage for bastante konklusioner på de noget usikre tal. Registreringen er først for nyligt blevet introduceret på sygehusene. Men tallene giver et fingerpeg om, at regionerne har godt fat om opgaven med at sikre hurtig udredning:

- Rigtig mange bliver udredt inden for 30 dage, og der er tryk på kedlerne rundt om på sygehusene. Ventetiden er nedbragt, og det er et godt tegn. Udredningsretten går ikke ud på, at alle skal udredes inden for 30 dage. Det afgørende er, at vi får givet alle et tilbud om hurtig udredning, hvis det fagligt er muligt. Det er her, vi gerne vil op på 100 procent, og det er også her, vi skal forbedre os, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Det samlede billede: Mange patienter udredes og behandles hurtigt
Udredningsretten sigter mod en mindre gruppe af de patienter, der dagligt ses på sygehusene. Mange udredes og behandles akut eller henvises direkte til behandling, fordi de allerede er udredt hos egen læge. En del er henvist med mistanke om livstruende sygdom, og udredes hurtigt i kræft- eller hjertepakker. De resterende patienter er målgruppen for udredningsretten. Her illustreret ved et skøn over fordelingen af 100 patienter:

Udredningsret
 
I Danske Regioner er der tilfredshed med, at regionerne lokalt har reduceret ventetiden. På sygehusene har omstillingen i forbindelse med retten til hurtig udredning været en stor mundfuld sideløbende med indførelsen af nye screeningsprogrammer og fortsat fokus på kræft- og hjertepakker.

- Vi har lagt mange kræfter i at få et godt greb om udfordringerne. Det gælder ikke mindst personalet, som har leveret en stor indsats. Vi har øget kapaciteten, udvidet åbningstider i ambulatorierne og forbedret forløbene, så patienterne kommer hurtigere igennem. Og det er tydeligt, at aktiviteten er steget, f.eks. er antallet af MR-scanninger steget med syv procent det seneste år, påpeger Bent Hansen.

Bent Hansen hæfter sig ved, at tallene fra monitoreringen indikerer, at de mest syge patienter udredes hurtigt. Af de patienter, som lægerne vurderer skal hurtigst i behandling, er det således 8 ud af 10, der er udredt inden for 30 dage.

Tallene fra monitoreringen siger ikke noget om, hvorvidt regionerne lever op til udredningsretten. Der tages ikke højde for, at der er gode forklaringer på, at der er patienter, der har længere udredningsforløb end 30 dage. En del patienter kan ikke udredes inden for 30 dage af faglige årsager, og en stor del af patienterne fravælger at gøre brug af udredningsretten, f.eks. fordi de foretrækker at komme til på et bestemt sygehus, også selvom ventetiden der kan være længere end de 30 dage. Men i Danske Regioner erkender man, at der trods en stor indsats stadig er områder, hvor det p.t. ikke er muligt at give patienterne et tilbud om hurtig udredning. Derfor skal der investeres ekstra kræfter i at komme flaskehalsene til livs.  
 
- Vi skal have et mere præcist og aktuelt overblik over ventetiderne på de enkelte sygehuse, så vi altid ved hvor vi kan tilbyde patienterne udredning inden for 30 dage. Men på nogle områder står vi overfor flaskehalse, hvor der er brug for at øge kapaciteten, f.eks. ved fortsat at samarbejde med private leverandører, siger Bent Hansen og henviser til, at regionerne det seneste halve år har sendt ti procent flere patienter til udredning i det private.

- Vi er i gang, og hurtig udredning bliver en højt prioriteret opgave for regionerne i de kommende måneder, fortsætter han.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand Socialdemokratiet
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk