Gå til indhold

Behov for bedre information og smertelindring i ventetiden i akutmodtagelserne

Der er problemer med at informere patienterne i akutmodtagelsen om ventetiden og med at sikre smertelindring, mens patienterne venter. Samtidig oplever fem ud seks patienter, at personalet lytter og er gode til at forklare om skader og sygdomme

- Det er ikke godt nok, når næsten hver tredje patient på akutmodtagelserne oplever, at han eller hun slet ikke får tilbudt smertelindring, mens patienten venter på at blive undersøgt og komme i behandling. Derfor har vi allerede sat gang i en undersøgelse af, hvad vi kan gøre for at forbedre smertelindringen, for vi må undersøge, hvordan det kan gøres bedre fremover.

Sådan siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman, til resultaterne af den første landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på akutområdet.

- Patienternes tilfredshed med akutmodtagelserne er lavere, end jeg havde forventet. Vi må bruge undersøgelsen som afsæt til at skabe forbedringer og se på, hvordan den del af besøget på akutmodtagelsen, der ligger før den egentlige behandling, kan blive en bedre oplevelse for flere patienter, siger Ulla Astman.

Det er begrænsede muligheder for at få mad og drikke og dårlig eller ingen information om ventetiden, som flest patienter er utilfredse med. F.eks. oplevede seks ud ti patienter i undersøgelsen, at de ikke blev informeret om årsagen til eller udviklingen i ventetiden.

- Jeg tror, at personalet er optaget af at behandle de mest akut syge først, og måske ikke har det nødvendige fokus på dem, der venter, og som er knapt så akutte. Men det bør kunne lade sig gøre at sikre en ordentlig information om, hvorfor man venter, og hvor længe man kan forvente at skulle vente. Det kan enten være gennem en elektronisk løsning eller ved, at frontpersonalet yder den service til patienterne, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Selv om flere patienter ifølge undersøgelsen udtrykker større tilfredshed med behandlingsdelen af deres besøg end den mere serviceprægede del, så forventer Ulla Astman, at alle led i akutmodtagelserne lærer af resultaterne i denne første landdækkende undersøgelse på området.

Resultaterne fra undersøgelsen er baseret på svar fra 6.764 patienter, der har haft et akut ambulant besøg, uden efterfølgende indlæggelse i perioden 20. august til 9. september 2014.