Gå til indhold

Behov for bedre samarbejde om døende patienter

Behov for bedre samarbejde om døende patienter

I dag er sundhedsvæsenet ikke i tilstrækkelig grad indrettet til at tage hensyn til døende borgeres ønsker og behov. Derfor vil Danske Regioner invitere til samarbejde om at få skabt et bedre forløb i den sidste tid for den enkelte borger

Netop for i højere grad at kunne imødekomme borgernes behov for at tilbringe deres sidste levetid på egne præmisser, vil Danske Regioner nu lægge op til en ny partnerskabsmodel for behandling og pleje af døende.  

Det sker i handleplanen Borgernes Sundhedsvæsen, som blev offentliggjort på Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015. Undersøgelser af døende og pårørendes ønsker viser blandt andet, at flest patienter dør på hospitalerne, selvom langt hovedparten af borgerne ønsker at dø i deres eget hjem. 

- Regionerne har i forskellig grad arbejdet med døende borgere, men nu gør vi det til et overordnet nationalt fokuspunkt, for vi oplever et behov fra borgerne, som vi ønsker at vise respekt for. Projektet her skal ikke kun gælde i få måneder, men være en del af vores sundhedspalet, siger formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman. 

- Det er vigtigt, at det bliver en model, som kan rumme alle typer af døende borgere, uanset om man har KOL, kræft eller ikke har fået stillet en diagnose, fortsætter hun.

Der er endnu ikke fastsat fasttømrede rammer for partnerskabet, men Ulla Astman peger på, at ud over patientforeninger vil det være oplagt blandt andet også at inddrage kommunerne, medarbejderorganisationer, praktiserende læger og frivillige organisationer.