Gå til indhold

Borgerne skal være med til at forbedre sygehusene

Kom med din idé til at gøre service og kommunikation på landets sygehuse bedre. På borgermøder og gennem en digital involveringskampagne kan borgerne komme med deres idéer til forbedringer

Regionerne vil i de kommende år forbedre opholdet og oplevelsen for patienterne og deres pårørende på landets sygehuse. Derfor opfordrer regionerne nu borgerne til at komme med deres idéer til, hvordan det skal gøres.

Den 28. februar 2015 blev der afholdt et borgermøde i hver af de fem regioner, hvor borgere kunne komme med idéer til bedre kommunikation og service. Regionernes politikere deltog på møderne og vil nu bære ideerne videre.


Gennem en digital involveringskampagne har alle borgere mulighed at komme med deres idé. På hjemmesiden www.voressundhedsvæsen.dk er der mulighed for at beskrive en idé eller uploade foto eller film med input til, hvordan oplevelsen på sygehusene kan blive bedre for både patienter og pårørende.

Besøg www.voressundhedsvæsen.dk


- Vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at gøre os klogere på, hvad regionerne skal prioritere at arbejde med. Idéerne kan bygge på egne erfaringer med indlæggelse og kontrolbesøg, undersøgelser, inspiration fra andre områder, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Hun peger på, at det f.eks. kan være forslag til, hvordan pårørende får lettere mulighed for at deltage i stuegang - f.eks. via Skype  -  eller muligheden for  selv at have indflydelse på, hvordan en kemobehandling passes bedst muligt ind i den hverdag, som en kræftpatient skal genoptage.

- Jo mere vi kan gøre for at borgerne trives, jo bedre bliver deres sygdomsforløb og deres hverdag. Borgerne skal inddrages i udviklingen af sundhedsvæsenet på en mere konkret måde end tidligere. Det er jo dem, der oplever på første hånd, hvordan det er at være indlagt eller på besøg på vores sygehuse, fortsætter Ulla Astman.

Idéerne på hjemmesiden og diskussionerne på borgermøderne skal blandt andet bruges til handleplanen ”Vores Sundhedsvæsen”, som munder ud i en række konkrete initiativer de kommende år.  

Fakta
Alle input vil blive læst og brugt som input til handleplanen ”Vores Sundhedsvæsen”, som skal sætte en række initiativer i gang i de næste år.

På borgermøderne den 28. februar 2015 gik regionspolitikere i dialog med de inviterede borgere.

Idéer som er uploadet senest dent 23. februar på www.voressundhedsvæsen.dk vil blev brugt til diskussioner og inspiration på fem borgermøder.

Fra 24. februar til 30. april 2015 vil det fortsat være muligt at komme med idéer på www.voressundhedsvæsen.dk

Deltagelse på vores www.voressundhedssvæsen.dk kræver ikke login eller oplysning af private informationer.

Det vil være muligt at se alle de indkomne idéer og ønsker samt kommentere og “synes godt om” andres input og bidrage med nye.

Der er mulighed for at bidrage på skrift, med foto eller film på www.voressundhedsvæsen.dk