Gå til indhold

Danske Regioner indgår ny to-årig aftale med privathospitalerne

En ny aftale mellem Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) indeholder flere udrednings- og behandlingsforløb med bedre sammenhæng for patienterne og et nyt projekt om aflønning efter patientoplevet kvalitet

Danske Regioner og BPK har netop landet en to-årig aftale for Det Udvidede Frie Sygehusvalg og Ret Til Hurtig Udredning. Aftaleparterne er blevet enige om en økonomisk ramme, der sikrer regionerne en samlet besparelse på 0,3 procent i forhold til sidste år, hvor udgifterne beløb sig til 345 mio. kr. De nye aftaler sikrer, at produktivitetskravet på 2 procent, som regionerne mødes med fra statens side, også gælder privathospitalerne.

- Med aftalen skabes flere forløb til gavn for patienterne. Det sikrer en nemmere og bedre vej igennem et behandlingsforløb hos de private, ligesom vi sammen vil afsøge mulighederne for at gå nye veje i forhold til at understøtte kvaliteten i den behandling, der leveres, siger Jens Stenbæk, næstformand for Danske Regioner.

Fokus på sammenhæng i patientforløbet

Patienterne vil på nogle nye områder opleve mere sammenhængende forløb, fordi man med en række af delaftalerne sikrer, at de private både står for forundersøgelse, operation, kontroller og varetagelse af mindre komplikationer i ét forløb. Det gælder for eksempel skeleoperationer, mens man på andre områder - som for eksempel rekonstruktioner af bryster efter kræft - tilpasser forløbene, så de bliver mere tidssvarende og sikrer højere kvalitet.

 - Med aftalen tager vi et fælles ansvar for, at patienten kan få et trygt behandlingsforløb, som ikke er præget af overgange og ventetid. Samarbejdet mellem regioner og privathospitaler vil sikre hurtig behandling, uden at det kommer til at gå ud over regionernes pressede økonomi. Det kan alle parter – og ikke mindst patienterne – være rigtig godt tilfredse med, siger Bent Wulff Jakobsen, formand for BPK.

Pilotprojekt om aflønning efter målbart resultat

I forbindelse med forhandlingerne er parterne endvidere blevet enige om at iværksætte et pilotprojekt, der skal se på muligheder for at indføre betalingsmodeller, som skaber incitament til øget kvalitet, ensartet gode resultater, sammenhæng og mere effektive patientforløb. Et sådan projekt vil på sigt kunne honorere de hospitaler og klinikker, der leverer god kvalitet. De nye aftaler træder i kraft den 1. september 2015. I efteråret forventer parterne at lande en række mindre delaftaler inden for ortopædkirurgi, øre-, næse- og hals-operationer samt behandling af søvnapnø.

Yderligere oplysninger: Jesper Luthman, sekretariatschef for BPK, mobil 60 95 88 35, og Danske Regioners pressetelefon 51 51 18 18.