Gå til indhold

Enighed om at arbejde på at løfte lægesekretærernes uddannelse

Danske Regioner og lægesekretærerne i HK er enige om at samarbejde for at løfte uddannelsen til en kort videregående uddannelse (KVU)

Målet med ændringen af uddannelsen er, at lægesekretærer imødekommer de krav, der stilles til den kliniske administration i fremtidens sundhedsvæsen. Både adgangskrav og uddannelsesniveau bliver hævet, hvis uddannelsen overgår fra at være en erhvervsuddannelse som i dag til en kort videregående uddannelse. Parterne skal nu drøfte det mere præcise indhold af en ny uddannelse.

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, ser flere perspektiver i en ny lægesekretæruddannelse:

- Når vi gerne vil give uddannelsen et løft, så er det et udtryk for den væsentlige rolle, vi mener lægesekretærerne har - og får - som bindeled i et moderne sundhedsvæsen, siger han.

Bent Hansen peger på, at koordination bliver et af omdrejningspunkterne for at sikre et sundhedsvæsen, hvor sammenhæng og et godt flow i patientforløbene kommer mere og mere i fokus.

Også formanden for lægesekretærererne i HK, Soile Friis fra HK DL, glæder sig:

- Med den rivende udvikling, sundhedsvæsenet er i, er det både nødvendigt og vigtigt med en udvikling af vores uddannelse til et højere niveau, siger hun.

Fakta
En KVU-uddannelse varer mellem to og fire år og indeholder både skoleundervisning og praktik.
Studerende på en KVU får SU, mens eleverne på en erhvervsuddannelse får elevløn.